ZVONČEK

Na schéme je jednoduché zapojenie zvončeka, v ktorom sa používa obvod MA 6520. Tento obvod sa používal v telefónnych prístrojoch ktoré vyrábala TESLA.

Zvuk znie akoby vám zvonil telefón.

 

 

( späť na elektrotechniku )